Bewust bezig

header

Mechanisatie
 

Boomkamp investeert voortdurend in het onderhoud en de vernieuwing van het machinepark. Wij zetten onder andere machines in voor het opplanten, snoeien, kluiten steken en rooien. De mechanisatie binnen de kwekerij zorgt voor een uniforme kwaliteit en maatvoering van de planten. Zo kunnen door regelmatig rondsteken goed bewortelde kluiten worden uitgeleverd. Machines nemen zwaar eentonig werk over en reduceren de lichamelijke belasting van het personeel. Ook draagt het gebruik van mechanische onkruidbestrijding bij aan het minimaliseren van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Automatisering
 

GPS vormt een belangrijke factor in de automatisering van de kwekerijwerkzaamheden. Met behulp van GPS meten wij de percelen nauwkeurig in. Op basis van de GPSgegevens rijden machines telkens over hetzelfde spoor, exact in het midden van een rij. Zo minimaliseren wij het aantal beschadigde planten door stuurfouten en ontstaan strakke, symmetrisch gesnoeide planten. GPS biedt ook voordelen voor de uniformiteit en snelheid van werken en levert milieuvoordelen op omdat wij er voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen heel precies en zonder overlap mee kunnen doseren.

 

Milieu
 

Door scherp te letten op nut en noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen beperken wij het gebruik ervan zoveel mogelijk. Onze kwekerij wordt hiervoor ook gemonitord via het certificeringsschema van MPS. Voedingsstoffen dienen wij gedoseerd toe. Het overtollige water op de containervelden en kassen vangen wij op, dit wordt hergebruikt om verspilling en uitspoeling te voorkomen. Waar mogelijk kiezen wij voor een preventieve aanpak die de groei van een sterke, gezonde plant stimuleert. Dat combineren wij met de inzet van biologische bestrijding. Zo maken wij gebruik van plantversterkers en natuurlijke bestrijding. Rupsen bestrijden wij bijvoorbeeld met bacteriepreparaten, kevers en larven met nematoden en plantparasitaire aaltjes door kleurrijke afrikaantjes te zaaien. Ook zaaien wij groenbemesters voor natuurlijke bemesting en bloemenmengsels om het insectenleven te stimuleren.

 

JBBK Menu